Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016

A torinói ló ( Béla Tarr, Ágnes Hranitzky)

 ο κόσμος εγκαταλείπεται πρώτα από τη βούλησή του
έπειτα απ' τις δυνάμεις του

Δεν υπάρχουν σχόλια: